ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

Η εταιρία μας κάνει τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα προϊόντα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή μεταφορά και παράδοσή τους. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένο δικό μας σφάλμα, πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.)
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας), το οποίο καλύπτει η εγγύηση του.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε εξ αρχής να μην αποδεχτείτε την παραλαβή του προϊόντος είτε, αν έχετε παραλάβει, να επιστρέψετε το προϊόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά το συνοδεύει. Επιπλέον, θα πρέπει τα προϊόντα να συνοδεύονται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε κατά την αγορά-παράδοση (π.χ. Απ. Λιανικής, Τιμολόγιο).

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η εταιρία έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή-αντικατάσταση των προϊόντων.

Αίτημα προς επιστροφή και αντικατάσταση ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος

Επικοινωνείτε με το tzambaspiti.gr με έναν από τους παρακάτω 2 τρόπους:

α) Μέσω email στην διεύθυνση e-shop@tzambaspiti.gr αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας, το προϊόν και το ακριβές πρόβλημα.

β) Μέσω τηλεφώνου στο 216.800.12.13, Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-20.00 και Σάββατο 10.00-18.00

Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν παραδοθεί από εμάς, τότε ορίζεται νέο ραντεβού παραλαβής των ελαττωματικών-λανθασμένων προϊόντων από το τμήμα Μεταφορών-Παραδόσεων της εταιρίας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση δική σας. Επίσης δεσμευόμαστε να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα την ίδια ή άλλη ημέρα, παραδίδοντάς τα στον χώρο σας, χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν παραδοθεί μέσω συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών, τα προϊόντα επιστρέφονται και αντικαθιστούνται από εμάς με τον ίδιο τρόπο, χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφή χρημάτων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς τους ή παράδοσής τους.

Εξαιρούνται τα έπιπλα που παραδόθηκαν στον χώρο σας συναρμολογημένα από το tzambaspiti.gr και για τα οποία η επιστροφή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

Τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης επικοινωνείτε με το tzambaspiti.gr με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους :

α) Μέσω email στην διεύθυνση e-shop@tzambaspiti.gr αναγράφοντας το παρακάτω κείμενο:

Γνωστοποιώ με το παρόν ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών

(*όνομα και κωδικός προϊόντος)

– Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

– Όνομα καταναλωτή:

– Διεύθυνση καταναλωτή:

– Ημερομηνία:

β) Μέσω τηλεφώνου στο 216.800.12.13, Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-20.00 και Σάββατο 10.00-18.00

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να επικοινωνήσετε με το tzambaspiti.gr σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνεται ο αποστολέας – υπαναχωρών καταναλωτής. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά το συνοδεύει. Επιπλέον θα πρέπει τα προϊόντα να συνοδεύονται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε κατά την αγορά-παράδοση (π.χ. Απ. Λιανικής, Τιμολόγιο).

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, δεν θα παραλαμβάνουμε τα προϊόντα και θα τα αποστέλλουμε πίσω σε εσάς με χρέωση παραλήπτη.